Suchtprävention ohne Grenzen  
zur Homepage
deutschpolnischtschechischWer sind wirWas tun wirWas tun wirVeranstaltungenAdressenEuroregionKontakt
Logo Euroregion
Schreiben Sie uns eine EmailImpressumHilfe
 

Adresy

 

Informator profilaktyki uzależnień

Do informatora profilaktyki uzależnień wpisane zostały różnego rodzaju instytucje/placówki kontaktowe w Euroregionach Saksonii, Republiki Czeskiej i Polski, do których można się zwrócić w sprawie uzależnienia i profilaktyki uzależnień.

Treść i dane zawarte w informatorze zgromadzone zostały w drodze ankietowania przeprowadzonego do wyznaczonego dnia. W związku z tym odpowiedzialność za tekst ponoszą instytucje i placówki.

Informator nie stanowi kompletnego zbioru placówek i instytucji. Być może znacie Państwo dalsze placówki lub instytucje. Bylibyśmy Pańswtu wdzięczni za ich podanie.

Komisariat Policji w Bogatyni

kierownictwo

Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu

adres

Komisariat Policji w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 29 a
59-920 Bogatynia

Telefon

0048 / 75 / 77 32 067

Fax

 

Email

 

Internet

 

kierownik

komisarz Dariusz Witczak

osoba kontaktowa

podkomisarz Jarosław Kowalski

zakresy dzialania

zadania administracyjne, udzielanie porady, profilaktyka,
zwalczanie przestępczości związanej z handlem narkotykami

grupy docelowe

dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie, młodzież, rodzice, aresztowani

partnerzy kooperacyjni

szkoły, urzędy, stowarzyszenia, instytucje dla młodzieży, Poradnia dla Młodzieży, grupy samopomocy, Gminny Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, prasa/media

dalsze informacje

przyjmowanie wszystkich informacji związanych z handlem środkami odurzającymi tak jawnych, jak i anonimowych

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

kierownictwo

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia

adres

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Armii Czerwonej 15
59-920 Bogatynia

Telefon

0048 / 75 / 77 32 512

Fax

 

Email

 

Internet

 

kierownik

pan Grzegorz Hryszkiewicz

osoba kontaktowa

 

zakresy dzialania

udzielanie porady, terapia, profilaktyka, diagnoza problemów patologii społecznej, zadania administracyjne

grupy docelowe

uczniowie, rodzice, osoby zażywające środki odurzające, uzależnieni, osoby najbliższe osób uzależnionych

partnerzy kooperacyjni

szkoły, urzędy, stowarzyszenia, policja, wyższe uczelnie/ uniwersytety, grupy samopomocy, prasa/media

dalsze informacje

Urząd Miasta Bolesławiec

kierownictwo

samorząd terytorialny

adres

Urząd Miasta Bolesławiec
Rynek 41
59-700 Bolesławiec

Telefon

0048 / 75 / 732 / 21 01

Fax

0048 / 75 / 732 / 25 38

Email

 

Internet

 

kierownik

pani Maria Barbara Wojciechowska

osoba kontaktowa

pani Maria Barbara Wojciechowska 0048/75/732/36 48

zakresy dzialania

zadania administracyjne, udzielanie porady, opieka, terapia, profilaktyka, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

grupy docelowe

uczniowie, młodzież, rodzice, osoby zażywające środki odurzające, uzależnieni, osoby najbliższe osób uzależnionych, ofiary przemocy

partnerzy kooperacyjni

szkoły, urzędy, stowarzyszenia, policja, instytucje dla młodzieży, grupy samopomocy, prasa/media

dalsze informacje


Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR“

kierownictwo

Zarząd Główny Stowarzyszenia „MONAR“ w Warszawie

adres

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR“
ul. Sudecka 11/1
58-500 Jelenia Góra

Telefon

0048 / 75 / 75 23 004

Fax

 

Email

 

Internet

 

kierownik

pan Józef Leśniak

osoba kontaktowa

 

zakresy dzialania

udzielanie porady, terapia, streetwork, profilaktyka, harm reduction

grupy docelowe

uzależnieni, osoby zażywające środki odurzające, rodzice, uczniowie

partnerzy kooperacyjni

szkoły, stowarzyszenia, instytucje dla młodzieży, prasa/media

dalsze informacje

telefon zaufania

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR“

kierownictwo

Stowarzyszenie „MONAR“

adres

Stowarzyszenie „MONAR“
ul. Zwycięstwa 9/2
56-120 Brzeg Dolny

Telefon

0048 / 71 / 31 97 883

Fax

0048 / 71 / 31 97 883

Email

 

Internet

 

kierownik

pan Henryk Dubienka

osoba kontaktowa

pan Henryk Dubienka

zakresy dzialania

udzielanie porady, terapia, streetwork, profilaktyka, grupa samopomocy „Anonimowych Narkomanów“

grupy docelowe

uzależnieni, osoby zażywające środki odurzające, osoby najbliższe osób uzależnionych, aresztowani, uczniowie, rodzice

partnerzy kooperacyjni

szkoły, urzędy, policja, zakłady karne, grupy samopomocy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, prasa/media

dalsze informacje

Specjalistyczny Ośrodek Pracy Socjalnej

kierownictwo

Zarząd Miasta Jelenia Góra

adres

Specjalistyczny Ośrodek Pracy Socjalnej
ul. Leśna 3/5
58-560 Jelenia Góra

Telefon

0048 / 75 / 75 591 99

Fax

0048 / 75 / 75 591 99

Email

 

Internet

 

kierownik

pani dr. Daniela Becelewska

osoba kontaktowa

pan mgr. Mieczysław Gromek

zakresy dzialania

profilaktyka

grupy docelowe

młodzież

partnerzy kooperacyjni

urzędy, organizacje

dalsze informacje

Stowarzyszenie „JOWISZ“

kierownictwo

Samodzielne Stowarzyszenie Zarejestrowane

adres

Stowarzyszenie „JOWISZ“
ul. Reymonta 32
58-303 Wałbrzych

Telefon

0048 / 75 / 76 48 448

Fax

0048 / 75 / 75 25 077

Email

 

Internet

 

kierownik

pan Waldemar Weihs (przewodniczący zarządu)

osoba kontaktowa

pan Marcin Sobaszek

zakresy dzialania

udzielanie porady, terapia, profilaktyka, organizacja szkoleń, warsztatów

grupy docelowe

uczniowie, młodzież, rodzice, osoby najbliższe osób uzależnionych, nauczyciele, pedagodzy, pracownicy socjalni

partnerzy kooperacyjni

szkoły, urzędy, stowarzyszenia, instytucje dla młodzieży, prasa/media

dalsze informacje

placówki w
- Bolkowie (Bogusława Ułanowicz-Pęcherczyk)
- Wałbrzychu (Marek Dziekan)
- Jeleniej Górze/ Szklarskiej Porębie/Karpaczu (Alicja Łukaszkiewicz)

Stowarzyszenie „AZYL“

kierownictwo

Zarząd Stowarzyszenia

adres

Stowarzyszenie „AZYL“
ul. Młyńska 2
58-400 Kamienna Góra

Telefon

 

Fax

 

Email

 

Internet

 

kierownik

pan Aleksander Krzysztof Matusiak

osoba kontaktowa

pan Aleksander Krzysztof Matusiak

zakresy dzialania

udzielanie porady, opieka, terapia, streetwork, profilaktyka

grupy docelowe

uczniowie, młodzież, rodzice, osoby zażywające środki odurzające, uzależnieni, osoby najbliższe osób uzależnionych, aresztowani, bezrobotni, osoby żyjące z HIV, chorujące na AIDS, wychodzące z więzienia

partnerzy kooperacyjni

szkoły, kasy chorych, urzędy, stowarzyszenia, instytucje dla młodzieży, grupy samopomocy, ośrodki pomocy społecznej, prasa/media

dalsze informacje

kontakt:
wtorek: godz. 15.00 – 20.00
piątek: godz. 10.00 – 15.00

Ośrodek Terapeutyczny i Poradnia Uzależnienia od Alkoholu oraz Współuzależnienia

kierownictwo

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „HORYZONT“

adres

Stowarzyszenie
Klub Abstynenta „HORYZONT“
ul. Świerczewskiego 24
66-600 Krosno Odrzańskie

Telefon

0048 / 68 / 383 50 75

Fax

 

Email

 

Internet

 

kierownik

pan Roman Romanowski

osoba kontaktowa

 

zakresy dzialania

poradenství, terapie, prevence, školení pro podnikové kolektivy na téma „závislost“

grupy docelowe

 

partnerzy kooperacyjni

 

dalsze informacje

 

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR“

kierownictwo

Zarząd Glówny Stowarzyszenia „MONAR“

adres

Baszta Głogowska
skr. poczt. 123
59-220 Legnica

Telefon

0048 / 76 / 86 269 30

Fax

 

Email

 

Internet

 

kierownik

pan Dariusz Bełdowski

osoba kontaktowa

pan Marek Owczarek

zakresy dzialania

udzielanie porady, terapia, streetwork, profilaktyka

grupy docelowe

uzależnieni, osoby zażywające środki odurzające, osoby najbliższe osób uzależnionych, uczniowie, młodzież, rodzice

partnerzy kooperacyjni

szkoły, kasy chorych, urzędy, stowa-
rzyszenia, instytucje dla młodzieży, grupy samopomocy, SANEPID, sądy, kuratorzy, MOPS, szpitale, poradnie, prasa/media

dalsze informacje

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

kierownictwo

burmistrz miasta Piechowice

adres

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Żymierskiego 49
58-573 Piechowice

Telefon

0048 / 75 / 75 530 56

Fax

0048 / 75 / 75 536 09

Email

 

Internet

 

kierownik

pani Alicja Abramek

osoba kontaktowa

 

zakresy dzialania

zadania administracyjne, udzielanie porady, opieka, profilaktyka

grupy docelowe

uczniowie, młodzież, rodzice, osoby zażywające środki odurzające, uzależnieni, osoby najbliższe osób uzależnionych, niepełnosprawni

partnerzy kooperacyjni

szkoły, kasy chorych, urzędy, stowarzyszenia, policja, instytucje dla młodzieży, grupy samopomocy, grupy wsparcia, prasa/media

dalsze informacje

 

Oddział Leczenia Odwykowego

kierownictwo

Samodzielny Publiczny Wojewodzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

adres

Oddzial Leczenia Odwykowego
ul. Rolnicza 25
59-921 Sieniawka

Telefon

0048 / 75 / 77 38 241

Fax

0048 / 75 / 77 38 206

Email

 

Internet

 

kierownik

pan Grzegorz Hryszkiewicz

osoba kontaktowa

 

zakresy dzialania

terapia

grupy docelowe

uzależnieni, osoby najbliższe osób uzależnionych

partnerzy kooperacyjni

kasy chorych, urzędy, stowarzyszenia, grupy samopomocy, prasa/media

dalsze informacje

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Odwykowa

kierownictwo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

adres

Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Odwykowa
ul. Matejki 1
66-200 Świebodzin

Telefon

0048 / 68 / 38 24 251

Fax

 

Email

 

Internet

 

kierownik

pan Bogdan Michalski psychiatra

osoba kontaktowa

pani mgr. Bożena Stonawska
psycholog, terapeuta uzależnień

zakresy dzialania

udzielanie porady, opieka, terapia, profilaktyka, promocja zdrowia, zadania administracyjne

grupy docelowe

uczniowie, młodzież, rodzice, osoby zażywające środki odurzające, uzależnieni, osoby najbliższe osób uzależnionych, niepełnosprawni

partnerzy kooperacyjni

szkoły, kasy chorych, urzędy, stowa-
rzyszenia, policja, instytucje dla młodzieży, grupy samopomocy, prasa/media

dalsze informacje

 

Zakład Opieki Zdrowotnej „MONAR“ – Ośrodek Resocjalizacji w Wyszkowie

kierownictwo

Stowarzyszenie „MONAR“

adres

Zakład Opieki Zdrowotnej „MONAR“ – Ośrodek Resocjalizacji w Wyszkowie
ul. 3 Maja 65
07-200 Wyszków

Telefon

0048 / 29 / 74 24 843

Fax

0048 / 29 / 74 24 843

Email

 

Internet

 

kierownik

pan Stanisław Knobloch

osoba kontaktowa

pan Tomasz Kuc

zakresy dzialania

udzielanie porady, terapia, streetwork, profilaktyka

grupy docelowe

osoby zażywające środki odurzające, uzależnieni, osoby najbliższe osób uzależnionych, aresztowani, uczniowie, młodzież, studenci, rodzice

partnerzy kooperacyjni

kasy chorych, urzędy, szkoły stowarzyszenia, policja, zakłady karne, instytucje dla młodzieży, grupy samopomocy, prasa/media

dalsze informacje

- terapia średnioterminowa
- ośrodek przeznaczony na 80 pacjentów

Wojewódzka Przychodnia Uzależnień Specjalistycznego Zespołu Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej

kierownictwo

Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej

adres

Wojewódzka Przychodnia Uzależnień Specjalistycznego Zespołu Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
ul. Reymonta 13
50-226 Wrocław

Telefon

0048 / 71 / 32 91 382

Fax

 

Email

 

Internet

 

kierownik

pani Bożena Smereka-Oniszczenko

osoba kontaktowa

pani Ewa Stelmach

zakresy dzialania

udzielanie porady, terapia, profilaktyka, szkolenia

grupy docelowe

osoby zażywające środki odurzające, uzależnieni, osoby najbliższe osób uzależnionych, uczniowie, młodzież, studenci, rodzice, przesiedleńcy/ cudzoziemcy, członkowie społeczności lokalnych

partnerzy kooperacyjni

szkoły, urzędy, stowarzyszenia, policja, wyższe uczelnie/ uniwersytety, instytucje dla młodzieży, grupy samopomocy, placówki pomocy społecznej, służba zdrowia, prasa/media

dalsze informacje

Osoby zainteresowane przyjmujemy bez skierowania, najlepiej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Poradnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień

kierownictwo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

adres

Poradnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień
ul. PL. Kardynała Wyszyńskiego 8
68-200 Żary

Telefon

0048 / 68 / 37 43 805

Fax

 

Email

 

Internet

 

kierownik

pan Jerzy Szewczuk

osoba kontaktowa

pan Jerzy Szewczuk

zakresy dzialania

udzielanie porady, terapia, profilaktyka

grupy docelowe

osoby zażywające środki odurzające, uzależnieni, osoby najbliższe osób uzależnionych

partnerzy kooperacyjni

kasy chorych, urzędy

dalsze informacje

 

Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień

kierownictwo

Klub Abstynenta „HORYZONT“
w Krośnie Odrzańskim

adres

Klub Abstynenta „HORYZONT“
w Krośnie Odrzańskim
ul. Sienkiewicza 21
Zielona Góra

Telefon

0048 / 68 / 383 21 87

Fax

 

Email

 

Internet

 

kierownik

pani mgr. Izabela Sumińska

osoba kontaktowa

pani mgr. Izabela Sumińska

zakresy dzialania

udzielanie porady, terapia, streetwork, edukacja grup wstępnych

grupy docelowe

uzależnieni, osoby najbliższe osób uzależnionych, młodzież

partnerzy kooperacyjni

kasy chorych, stowarzyszenia, policja, grupy samopomocy, ośrodek mediacyjny, wyższe uczelnie/uniwersytety, prasa/media

dalsze informacje

 

Polski Czerwony Krzyż

kierownictwo

 

adres

Polski Czerwony Krzyż
ul. Czachowskiego 1 a
59-900 Zgorzelec

Telefon

0048 / 75 / 77 562 01

Fax

 

Email

 

Internet

 

kierownik

pani Bożena Kłusek

osoba kontaktowa

 

zakresy dzialania

profilaktyka

grupy docelowe

dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie

partnerzy kooperacyjni

szkoły, urzędy, stowarzyszenia, instytucje dla młodzieży, prasa/media

dalsze informacje

 

Poradnia Odwykowa

kierownictwo

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

adres

Poradnia Odwykowa
ul. Staszica 5/2
59-900 Zgorzelec

Telefon

0048 / 75 / 77 526 21

Fax

 

Email

 

Internet

 

kierownik

pani mgr. Jolanta Kafel-Bukowska

osoba kontaktowa

pani mgr. Jolanta Kafel-Bukowska

zakresy dzialania

udzielanie porady, terapia, profilaktyka, terapia grupowa uzależnionych od alkoholu, terapia grupowa współuzależnionych (rodziny)

grupy docelowe

uzależnieni, osoby najbliższe osób uzależnionych, uczniowie

partnerzy kooperacyjni

grupy samopomocy, szkoły, urzędy, stowarzyszenia

dalsze informacje

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

kierownictwo

 

adres

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Warszawska 11
59-900 Zgorzelec

Telefon

0048 / 75 / 77 520 38

Fax

0048 / 75 / 77 567 4

Email

 

Internet

 

kierownik

lek. med. pan J. Żyrkowski

osoba kontaktowa

pracownicy działu oświaty zdrowotnej

zakresy dzialania

profilaktyka

grupy docelowe

dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie, młodzież, rodzice

partnerzy kooperacyjni

děti přeškolního věku, žáci základních a středních škol, mládež, rodiče

dalsze informacje

 

Punkt Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

kierownictwo

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgorzelcu

adres

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Zgorzelcu
ul. Domańskiego 6
59-900 Zgorzelec

Telefon

 

Fax

Email

 

Internet

 

kierownik

pani Maria Łyczkowska

osoba kontaktowa

pani Maria Łyczkowska

zakresy dzialania

udzielanie porady, terapia, zadania administracyjne

grupy docelowe

dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie, młodzież, rodzice, osoby najbliższe osób uzależnionych

partnerzy kooperacyjni

szkoły, urzędy, stowarzyszenia, policja, grupy samopomocy

dalsze informacje

udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka

kierownictwo

Starostwo Powiatowe Zgorzelec

adres

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka
ul. Armii Krajowej 10 A
59-900 Zgorzelec

Telefon

0048 / 75 / 77 52 776

Fax

Email

 

Internet

 

kierownik

pan Ireneusz Stec

osoba kontaktowa

pan Ireneusz Stec

zakresy dzialania

udzielanie porady, opieka, terapia, profilaktyka, telefon „Na Ratunek Dziecka“

grupy docelowe

uczniowie, młodzież, rodzice, osoby zażywające środki odurzające

partnerzy kooperacyjni

szkoły, urzędy, stowarzyszenia, policja, grupy samopomocy, instytucje i stowarzyszenia dla młodzieży z Niemiec, prasa/media

dalsze informacje

 

Poradnia Uzależnień

kierownictwo

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

adres

Poradnia Uzależnień
ul. Warszawska 37 A
59-900 Zgorzelec

Telefon

0048 / 75 / 77 58 700

Fax

0048 / 75 / 77 58 700

Email

 

Internet

 

kierownik

pani Maria Leszczyńska

osoba kontaktowa

 

zakresy dzialania

udzielanie porady, terapia, profilaktyka

grupy docelowe

osoby zażywające środki odurzające, uzależnieni, osoby najbliższe osób uzależnionych, uczniowie, młodzież, rodzice, aresztowani

partnerzy kooperacyjni

kasy chorych, urzędy, stowarzyszenia, policja, zakłady karne, szkoły, grupy samopomocy, prasa/media

dalsze informacje

Placówka prowadzi Program Metadonowy dla 100 osób uzależnionych od opiatów

Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym „SUBSIDIUM“

kierownictwo

Przewodniczący stowarzyszenia

adres

Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym „SUBSIDIUM“
ul. Warszawska 37 A
59-900 Zgorzelec

Telefon

0048 / 75 / 77 58 700

Fax

0048 / 75 / 77 58 700

Email

 

Internet

 

kierownik

pan Grzegorz Grzegorzak

osoba kontaktowa

pani Maria Leszczyńska

zakresy dzialania

udzielanie porady, terapia, streetwork, profilaktyka

grupy docelowe

osoby zażywające środki odurzające, uzależnieni, osoby najbliższe osób uzależnionych, uczniowie, młodzież, rodzice

partnerzy kooperacyjni

szkoły, urzędy, stowarzyszenia, grupy samopomocy, kościoły, prasa/media

dalsze informacje

edukacja młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień - Ruch „Sami Sobie“ Młodzieżowi Liderzy

Stowarzyszenie - Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U“

kierownictwo

Zarząd Główny Stowarzyszenia w Warszawie

adres

Stowarzyszenie - Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U“
ul. Warszawska 1, p. 309
skr. poczt. 107
59-900 Zgorzelec

Telefon

0048 / 75 / 77 56 514

Fax

Email

 

Internet

 

kierownik

pani Irena Gluba

osoba kontaktowa

pani Irena Gluba

zakresy dzialania

udzielanie porady, terapia, streetwork, profilaktyka, kontakt medyczny dla nosicieli wirusa HIV (pośrednictwo z kliniką Chorób Infekcyjnych we Wrocławiu), zadania administracyjne

grupy docelowe

osoby zażywające środki odurzające, uzależnieni, osoby najbliższe osób uzależnionych, uczniowie, rodzice

partnerzy kooperacyjni

szkoły, urzędy, stowarzyszenia, policja, zakłady karne, grupy samopomocy, kuratorzy sądowi, szpitale, prasa/media

dalsze informacje

detoksykacja

Urząd Miejski w Zgorzelcu

kierownictwo

Rada Miejska w Zgorzelcu

adres

Urząd Miejski w Zgorzelcu
ul. Domańskiego 7
59-900 Zgorzelec

Telefon

0048 / 75 / 77 19 209

Fax

0048 / 75 / 77 56 421

Email

 

Internet

 

kierownik

pan Andrzej Pałys
Inspektor ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

osoba kontaktowa

 

zakresy dzialania

zadania administracyjne, udzielanie porady, profilaktyka, Punkt Interwencji dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

grupy docelowe

uczniowie, młodzież, rodzice, osoby zażywające środki odurzające, uzależnieni, osoby najbliższe osób uzależnionych

partnerzy kooperacyjni

szkoły, urzędy, stowarzyszenia, policja, instytucje dla młodzieży, grupy samopomocy, prasa/media

dalsze informacje

 

Wydział Ochrony Zdrowia

kierownictwo

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu

adres

Wydział Ochrony Zdrowia
ul. Lubańska 11/12
59-900 Zgorzelec

Telefon

0048 / 75 / 77 56 921

Fax

0048 / 75 / 77 56 921

Email

 

Internet

 

kierownik

pani Ewa Motyka naczelnik wydziału

osoba kontaktowa

pan Andrzej Pałys inspektor

zakresy dzialania

zadania administracyjne, udzielanie porady, profilaktyka

grupy docelowe

uczniowie, młodzież, rodzice, osoby zażywające środki odurzające, uzależnieni, osoby najbliższe osób uzależnionych

partnerzy kooperacyjni

szkoły, kasy chorych, urzędy, stowa-rzyszenia, policja, zakłady karne, grupy samopomocy, prasa/media

dalsze informacje

koordynacja rozwiązywania problemów uzależnień na obszarze Powiatu Zgorzeleckiego

 

Finanziert durch: Europäische Union, Sächs. Landesministerium für Soziales, Arbeiterwohlfahrt Bautzen e.V.
marung+bähr 2003